Zmiana nazwy spółki


W związku ze zmianą nazwy spółki Kapitałowy Fundusz Pożyczkowy S.A. na CBC S.A. zmianie uległ adres logowania do systemu. Prosimy o przejście pod nowy adres https://panel.cbc.pl/

UWAGA! Dane do logowania pozostają niezmienione.


Otwórz Nowy Panel